Zatvoriť

Optimalizácia

Optimalizácia

Search engine optimization, čiže optimalizácia pre internetové vyhľadávače. V poslednej dobe je toto slovné spojenie dosť používaný výraz vo svete internetu. Jedná sa o určitý súbor techník, potrebný k zvýšeniu viditeľnosti vašej web stránky pre vyhľadávače, ako aj cesta k zvýšeniu ratingu danej internetovej stránky. Výsledkom SEO optimalizácie web stránky sú popredné pozície vo vyhľadávačoch na kľúčové slová Vašej spoločnosti a tým zvýšenie návštevnosti Vašej web stránky.


On-page SEO optimalizácia

ON-page SEO optimalizácia je práca na vašej web stránke ako takej, jedná sa hlavne o vhodne zvolený názov stránky (title), kľúčové slová web stránky (keywords) a popis web stránky (description) a ďalšie veľmi dôležité meta značky. Ďalším krokom je úprava textu na Vašej web stránke. Je potrebné, aby text korešpondoval s Vašou činnosťou a aby obsahoval kľúčové slová, a to aj na hlavnej stránke aj na podstránkach. Čiže aby bol text relevantný s Vašou činnosťou a meta značkami v úvode stránky. Ďalší krok je atraktívnosť daného kľúčového slova ako aj jeho tvar. Naša firma má k dispozícii štatistiky počtu vyhľadávania daného kľúčového slova, konkrétny tvar vyhľadávania za určité časové obdobie, takže pre našich klientov vieme správne zvoliť a prispôsobiť obsah web stránky z hľadiska SEO optimalizácie tak, aby sa zobrazovala stránka na čelných pozíciách.

Ak internetová stránka obsahuje aj fotografie, obrázky či videá, je potrebné, aby aj tieto komponenty mali svoj popis, a to z jednoduchého dôvodu, GOOGLE nevie čítať obsah obrázkov, ale iba ich popis.

Ďalej je tu validáciu kódu podľa štandardov W3C ako aj ďalšie potrebné kroky v rámci SEO optimalizácie, ktoré pomáhajú našim kliento zostať na čelných pozíciách dlhodobo.


Off-page SEO optimalizácia

Je to súbor techník, ktoré sa aplikujú mimo internetovej stránky. Sem patrí napríklad registrácia do katalógov, kde sa môžete zaregistrovať do danej sekcie, podľa toho čím sa daná web stránka zaoberá. Ďalej sem patria spätné odkazy Vašej internetovej stránky z iných internetových stránok. Za ďalšie tu môže byť aj SSL zabezpečenie Vašej web stránky. Toto všetko, ako aj množstvo ďalších krokov, je potrebné spravovať v rámci SEO optimalizácie.


Potrebuje SEO optimalizáciu aj Vaša web stránka?

Odpovedzte si na jednoduchú otázku. Kde sa nachádza Vaša web stránka v najpoužívanejšom vyhľadávači GOOGLE dnes? Nájdete svoju web stránku po zadaní kľúčových slov do vyhľadávača? Na ktorej strane ju nájdete? Štatistiky hovoria, že obchod sa robí na prvej strane. Zhruba 80% užívateľov internetu nájde to, čo hľadá, práve na prvej strane a zväčša v prvých piatich odkazoch. Preto je dôležité, aby aj vaša www stránka bola práve na popredných miestach vo vyhľadávačoch a najlepšie na prvej strane.

Načítanie...
Načítanie...